Main menu

Potřebuješ pomoc ?

siluety 1

Dítě Dospělý

Free Joomla! 3.0 Template

Co je OSPOD

Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany je nejlepší zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. Je poskytována bezplatně.

Číst dál
Gavern + Bootstrap

Co řeší OSPOD

• rozchod a rozvod rodičů • neshody rodičů • kontakt dítěte s druhým rodičem • určování a popírání otcovství • nedostatečná péče rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu dítěte • syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte • náhradní rodinnou péči • výkon kolizního opatrovnictví • atd.

Číst dál
Responsive Web Design

Oznamovací povinnost

• Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče • Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnosti uvedené v § 6 zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí.

Číst dál
ESF loga mensi
Standardizace sociálně-právních služeb ORP Slavkov u Brna, CZ.1.04/3.1.03/C2.00109