Main menu

OSPOD

OSPOD Slavkov u Brna realizuje výkon přenesené působnosti úřadu obce s rozšířenou působností. Účinné poskytování zajišťuje OSPOD v celé své spádové oblasti, která zahrnuje město Slavkov u Brna a obce:
Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Otnice, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov.

Celý správní obvod je mezi pracovníky OSPOD rozdělen dle rodného příjmení dítěte.

 

Zaměstnanci v orgánech sociálně-právní ochrany jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili, pokud zákon nestanoví jinak. 

ESF loga mensi
Standardizace sociálně-právních služeb ORP Slavkov u Brna, CZ.1.04/3.1.03/C2.00109