Main menu

Co řeší ospod

Co řeší sociální pracovníci:

 • rozchod a rozvod rodičů
 • neshody rodičů
 • kontakt dítěte s druhým rodičem
 • určování a popírání otcovství
 • nedostatečná péče rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu dítěte
 • syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte
 • náhradní rodinnou péči
 • výkon kolizního opatrovnictví
 • ukládání a realizace výchovných opatření
 • kontrolu soudem stanoveného dohledu a výkonu ústavní výchovy
 • atd.

Co řeší kurátoři pro děti a mládež:

 • problematické chování - nerespektování rodičů, toulky, útěky z domova, agresivita
 • nevhodné chování ve vztahu ke škole - záškoláctví, šikana
 • trestnou činnost
 • přestupkové jednání
 • zneužívání návykových látek 
 • atd.

Rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu nezletilých dětí jsou povinni:

 • spolupracovat s orgánem sociálně-právní ochrany při ochraně zájmů a práv dítěte
 • na základě výzvy se dostavovat k osobnímu jednání
 • předložit doklady a další potřebné listiny poskytnout nezbytné informace k výkonu sociálně právní ochrany dětí
 • umožnit návštěvu pracovníka orgánu sociálně právní ochrany dětí v obydlí , případně v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví dítěte, případně pro ochranu jeho práv

Neplní – li rodič nebo osoba odpovědná za výchovu nezletilého dítěte výše uvedené povinnosti:

 • může orgán sociálně-právní ochrany uložit pořádkovou pokutu do výše 20 000 korun a to i opakovaně
ESF loga mensi
Standardizace sociálně-právních služeb ORP Slavkov u Brna, CZ.1.04/3.1.03/C2.00109