Main menu

Nespokojenost

Stížnosti může podat každý, kdo se cítí být poškozen na svých právech či oprávněných zájmech.

Stížnost lze podat:

  • Písemně
  • Elektronicky
  • Ústně (sepsáním do protokolu)
  • Telefonicky (vyřizují se dle povahy věci, a to buď vysvětlením, nebo je stěžovatel požádán o písemné doručení stížnosti)

Kde stížnost podat?

  • Na podatelně MěÚ Slavkov u Brna
  • U vedoucího úřadu
  • Jakémukoliv zaměstnanci MěÚ Slavkov u Brna

Vyřízení stížnosti:

  • Do 60 dnů od podání stížnosti
  • O výsledku šetření budete vyrozuměni písemně, doporučeně

 

ESF loga mensi
Standardizace sociálně-právních služeb ORP Slavkov u Brna, CZ.1.04/3.1.03/C2.00109